U SISTEMU JE TRENUTNO TEHNIČKA VODA KOJA NIJE ZA PIĆE

Nakon radova JKP „Vodovod Kruševac“ u subotu, svi korisnici su dobili vodu. Za sada voda iz sistema može se koristiti samo za tehničke potrebe, a trenutak kada će biti ispravna za piće i pripremu hrane, objaviće Zavod za javno zdravlje Kruševac, na osnovu rezultata ispitivanja uzoraka. Do tada, građani se vodom za piće mogu snabdevati sa pokretnih i stacioniranih cisterni.

JKP „Vodovod – Kruševac“ nastavlja svoje planirane radove na ispiranju mreže i stabilizaciji sistema. Nakon toga Zavod za javno zdravlje Kruševac krenuće sa ispitivanjem uzoraka o ispravnosti vode za piće. Svi korisnici kruševačkog Vodovoda imaju tehničku vodu kako je i najavljeno.

Tehnička voda koja je trenutno u sistemu nije za piće i kuvanje – pripremanje hrane do momenta zvaničnog proglašenja ispravnosti vode za piće od strane Zavoda za javno zdravlje Kruševac (ovlašćena referenta ustanova za ispitivanje kvaliteta vode). Tehnička voda može da se koristi za pranje, tuširanje i druge sanitarne potrebe.

Što se tiče isporuke vode za piće sve se odvija po planiranom rasporedu putem stacioniranih i pokretnih cisterni, čiji je raspored ažuran i dostupan na zvaničnom sajtu www.vodovodks.com, Fejsbuk stranici i Instagram profilu JKP „Vodovod – Kruševac“, kao i putem sredstava javnog informisanja.

Nakon zvaničnog izveštaja o ispravnosti vode za piće od strane Zavoda za javno zdravlje Kruševac putem svih kanala informisanja JKP „Vodovod – Kruševac“ će korisnike obavestiti o istom.