Goran Nikolić

Direktor, glavni i odgovorni urednik

Adresa:
Cara Lazara 68
Kruševac
37000
Elektronska pošta: jefimija12@gmail.com
Telefon: 037 3541 116
Faks: 037 3541 116
https://www.jefimija.tv
Informacije: TV „Jefimija“ prvenstveno ima zadatak da informiše i zabavi na svoj način. Oslobodjena uticaja političke pristrasnosti, TV „Jefimija“ kao lokalna televizija doprinosi boljem kvalitetu života svakog pojedinca i društva u celini. Programska orijentacija i ciljevi su joj nepristrasno i objektivno informisanje kao i nezavisna pozicija i vrhunski kvalitet programa.

    Please prove you are human by selecting the tree.