IMPRESUM

Naziv medija: JEFIMIJA INTERNET PORTAL

Izdavač: MARINA NIKOLIĆ PR AGENCIJA ZA REKLAMU KANAL 12-037 KRUŠEVAC, ul Cara Lazara 68, 37000 Kruševac

Adresa elektronske pošte: jefimija12@yahoo.com

Internet stranica: www.jefimija.tv

Glavni urednik: Goran Nikolić

Nadležna regulatorna / nadzorna tela: Savet za štampu

Registracioni broj medija: JEFIMIJA INTERNET PORTAL je upisan u Registar medija kod APR-a pod brojem: IN001033