SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJA

Svetski Dan civilne zaštite, 01. mart, svečano se obeležava od 1990. godine, odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite (ICDO), a sa ciljem da se ukaže na vitalni značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju nesreća i katastrofa i suočavanju sa njima. S tim u vezi, u Kruševcu je održana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga.

 

Civilna zaštita u Srbiji, preko Sektora za vanredne situacije ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju i vraćanju ugleda kako bi se uspostavio pravovremeni i efikasniji odgovor društva na izazove i rizike kojima je država izložena. Sednici je prisustvovao državni sekretar u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević.