KAKVE NAS PROMENE ČEKAJU OD SEPTEMBRA U ŠKOLAMA?

U javnosti se prethodnih dana mogu čuti informacije o radikalnim promenama koje će nastupiti u sistemu obrazovanja Srbije. Neke od njih će ipak morati da sačekaju usaglašavanja više resornih ministarstava i izmene Krivičnog zakonika što ujedno znači i nepoznanicu oko konačne primene. Druge su već na snazi od februara ove godine.

Najzvučnija promena koja se spominje je i promena statusa zaposlenih u obrazovnim ustanovama i njihovo izjednačavanje sa statusom kakav imaju advokati. U praksi bi to značilo da bi se svaki napad na zaposlene u školama mogao biti kažnjen zatvorom, što do sada nije bio slučaj.