U PRIPREMI SU IZMENE ZAKONA O UVEĆANJU RODITELJSKOG DODATKA

U najavi su izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, saopštava Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Nakon stupanja na snagu roditeljski dodatak za prvo dete trebalo bi da iznosi 500.000 dinara, za drugo 600.000 i uz to jednokratna novčana pomoć od više od 130.000 dinara, dok predviđena sredstva za treće dete iznose više od 2,3 miliona dinara, a za četvrto više od tri miliona dinara.

Resorno ministarstvo svesno činjenice da finansijski podsticaji nisu dovoljni da se stvori ambijent u kome će se porodica zasnivati i u kome će se proširivati i da je po tom pitanju potrebna zajednička saradnja u društvu.

„Da bi nas bilo, da bi se više dece rađalo neophodno je da zajednički sarađujemo, da stvaramo atmosferu u kojoj će porodica biti apsolutni nacionalni interes i verujemo da i ostale kolege iz Vlade Srbije razumeju koliko je važno da naša država i naše društvo stanu na crtu problemu takozvane bele kuge, da pokažemo demografsku otpornost i da uđemo u odlučnu borbu protiv poražavajuće demografske slike koja je prisutna na čitavom evropskom kontinentu pa tako i u Srbiji“, navela je Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski. Ona je najavila da će u četvrtak, 11. jula, upoznati javnost sa projektima koji se odnose na osnaživanje žena u ruralnim područjima.