Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 29.03.2018.godine

Vodostaj Južne Morave, na mernoj stanici Mojsinje, je na koti 480 cm i na snazi je vanredna odbrana od poplava. Državni put II A reda br.215, Kruševac – Đunis – Deligrad je prohodan, saobraćaj se odvija otežano zbog vode na kolovozu i uz poštovanje saobraćajne signalizacije. U najnižem delu naselja Đunis voda je poplavila dvorišta kuća, pomoćne objekte, kao i oranice u nebranjenom delu priobalja. Na dve lokacije u naselju Đunis postavljena su 2 rezervoara od po 1.000 litara sa pijaćom vodom za snabdevanje stanovnika, odnosno domaćinstava čija su dvorišta i bunari bili poplavljeni prethodnih dana. JKP “Kruševac” po potrebi dostavlja tehničku vodu. Sve nadležne službe grada Kruševca prate stanje na terenu.

Zapadna Morava, na mernoj stanici Jasika, je u blagom padu, vodostaj je na koti 119 cm, promena za 24 sata je -2 cm i u granicama je redovne odbrane od poplava.

Reka Rasina na mernoj stanici Ravni je u porastu, vodostaj je na koti 127 cm. promena za 24 sata je +5 cm.

Dotok vode u jezero Ćelije je 23 m3/s a isticanje iz jezera je 21 m3/s. Vodosnabdevanje je stabilno.

Aktivna su klizišta u naseljenim mestima Zdravinje, Ribare, Mala Reka, Velika Kruševica, Jablanica i Globare.
Prema podacima RHMZ za Jugoistočnu Srbiju i Rasinski okrug, za dan 29.03.2018. nema upozorenja za nastanak opasnih vremenskih pojava osim otapanja snežnog pokrivača u planinskim predelima.