GODIŠNJA I IZBORNA SKUPŠTINA CRVENOG KRSTA TRSTENIK

U Trsteniku je održana godišnja skupština Omladinske terenske jedinice Crvenog krsta, nakon pauze od 3 godine.