VLADA ŠVAJCARSKE ULAŽE U RAZVOJ RASINSKOG OKRUGA

Švajcarska Konfederacija kao bilateralni partner prisutna je u Republici Srbiji od 1991. godine, najpre kroz humanitarnu, a potom i donatorsku podršku. Tokom proteklih 27 godina ukupna podrška Srbiji i njenim građanima iznosi 350 miliona evra. Vlada Švajcarske podržava razvojne aktivnosti I u Rasinskom okrugu.

 

Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju, izjavila je da će švajcarska stabilna saradnja sa lokalnim samoupravama Rasinskog okruga biti nastavljena i u narednom strateškom periodu do 2021. godine: „Kruševački region jedna je od prioritetnih oblasti u kojima je prisutna švajcarska bilateralna podrška. Saradnja sa lokalnim partnerima u prethodnom periodu donela je značajne rezultate, koje planiramo da ostvarujemo i u godinama koje dolaze. U protekle četiri godine je u Kruševcu i okolnim opštinama sprovedeno osam značajnih projekata u ukupnom iznosu od 2,2 miliona evra. Švajcarska saradnja ima za cilj da pruži konkretnu podršku koja odgovara na potrebe građana u Rasinskom okrugu.

 

Nova Švajcarska strategija saradnje sa Srbijom za period od 2018. do 2021. godine predstavlja nastavak dugogodišnje podrške reformskim procesima koje Srbija sprovodi u procesu evropskih integracija i dokaz je švajcarske posvećenosti ovom bilateralnom partnerstvu. Novom Strategijom saradnje, koja prati prioritete Vlade Srbije na nacionalnom i lokalnom nivou, Vlada Švajcarske opredelila je 95 miliona evra, što je za 10 % više u odnosu na prethodni četvorogodišnji strateški period.

 

Švajcarsko-srpska saradnja zasnovana je na međusobnom poverenju, zajedništvu i poštovanju razlika dve zemlje, zbog čega je Strategija razvijana kroz blisku konsultaciju i učešće srpskih partnera. U naredne četiri godine podrška će biti usmerena na oblasti dobre uprave, ekonomskog razvoja i održivih izvora energije. Deo saradnje dve zemlje su i projekti na temu upravljanja migracijama u okviru „Migracionog partnerstva“ koje je uspostavljeno još 2009. godine.

 

Kao zemlja sa razvijenom lokalnom samoupravom i snažnim demokratskim institucijama, Švajcarska sarađuje sa svim nivoima vlasti u Srbiji, kao i privatnim i nevladinim sektorom. Poseban akcenat je na lokalnim samoupravama i njihovom društveno-ekonomskom razvoju, pri čemu se vodi računa o saradnji sa relevantnim akterima, socijalnom uključivanju svih društvenih grupa i rodnoj ravnopravnosti. U opštinama Rasinskog okruga sprovode se projekti u oblasti ekonomskog razvoja, zapošljavanja mladih, razvoja privatnog sektora i preduzetništva, energetske efikasnosti, unapređenja rada lokalnih samouprava, reforme javnih finansija, socijalnog uključivanja i reintegracije Roma.