STRATEŠKI PLAN VEOMA VAŽAN DOKUMENT

Strateško planiranje veoma je važno za sve nivoe državne uprave, a posebno za lokalne samouprave, jer uvodi element dugoročnog planiranja u javne poslove iz nadležnosti Opština.