SEDNICA ASOCIJACIJE CENTARA ZA SOCIJALNI RAD

U Gradskoj upravi Kruševac danas je održana sednica Upravnog odbora Asocijacije centara čiji je domaćin bio Centar za socijalni rad Kruševac.