U KOMPANIJI “14.OKTOBAR” ĐACI UČE KROZ RAD

Od školske 2020/2021. godine, za učenike drugog razreda Prve tehničke škole Kruševac počelo je učenje kroz rad, koje se odvija u kompaniji „14. oktobar” doo Kruševac. Po modelu dualnog obrazovanja, u kompaniji „14. oktobar” doo Kruševac školuje se 22 učenika i to 12 za obrazovni profil – bravar-zavarivač i 10 za obrazovni profil – operater mašinske obrade. U sladu sa potrebama privrede u Rasinskom okrugu je odobreno 6 obrazovnih profila: konobar, kuvar, mehaničar motornih vozila, vinogradar vinar, operater mašinske obrade i tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. Pomenute obrazovne profile pohađaju učenici u 4 srednje škole na teritoriji okruga.

Dualno obrazovanje je model srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče i u školi i u kompaniji. U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, on već u prvom razredu može početi da ide i u kompaniju, na učenje kroz rad. Učenjem kroz rad učenici usvajaju praktična i primenljiva znanja u realnom radnom okruženju. Nakon završetka školovanja po dualnom modelu obrazovanja učenik se može zaposliti kod poslodavca ili pokrenuti sopstveni posao, ali takođe ima i prohodnost za dalje školovanje.