PETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Peta sednica Skupštine grada Kruševca imala je 39 tačaka dnevnog reda među kojima su i promene Statuta grada Kruševca kao i odluka o pristupanju izradi Plana razvoja grada za period od 2023.-2030. godine.

Kada je reč o Planu razvoja opozicioni odbornici su mišljenja da se u gradu radilo bez plana na šta je gradonačelnik Ivan Manojlović obrazložio da se sagledavaju   potrebe građana, timski se odlučuje i realizuju planovi u skladu sa prioritetima. Svakoj investiciji kao što su izgradnja autoputa, uređenje naselja Stari aerodrom, rekonstrukcija Doma sindikata pristupilo se detaljno sa planom. Takođe rade se pripreme za nova ulaganja u razvoj grada za budući period.

Odbornicima opozicije podeljena je publikacija SNS-a u kojoj slike pre i posle 2012. godine prikazuju kako je grad izledao tada a kako izleda danas. Odbornici vladajućih i opozicionih stranaka vodili su diskusiju i oko neprijatnih mirisa koji su se ovih dana osetili u gradu. Na sednici skupštine grada potvrđen je mandat odborniku Vladimiru Patroviću koji je u predhodnom sazivu vlasti bio pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport.

Po hitnom postupku uvrštena je u dnevni red tačka koja se odnosi na postavljenje direktora J.P. “Gradska Toplana”, a predložen na tu poziciju je Milutin Tasić diplomirani ekonomista. Inače Tasić je u predhodnom periodu obavljao dužnost direktora J.K.P. “Vodovod Kruševac”, potom dužnost direktora “Fabrike za prečišćavanje otpadnih voda” a danas je predložen za direktora kruševačke Toplane.

Lokalni parlament dao je mišljenje na program za unapređenje socijalne zaštite i o izradi prve izmene i dopune Plana detaljne regulacije Stari aerodrom.

Na sednici su donete i odluke koje se tiču urbanističkog planiranja i regulacije prostora. Odbornici su razmatrali i planove detaljne regulacije za određene delove grada, sa ciljem unapređenja infrastrukture i stvaranja uslova za privredni i društveni razvoj.