IZVEŠTAJ SIGME: „SRBIJA UMERENO SPREMNA ZA EU“ /video

U četiri, od šest oblasti reforme javne uprave Srbija je postigla dobre rezultate. Najveći napredak postignut je u oblasti pružanja usluga i elektronske uprave, dok ima i oblasti na kojima još mora da se radi. To pokazuje poslednji izveštaj SIGME,  inicijative koju sprovode Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropska Unija. Ona zapravo proverava dokle se stiglo sa reformom javne uprave koju godinama sprovodimo uz pomoć Evropske unije. U poslednjem izveštaju, SIGMA  je dala dobre ocene, ali i ukazala na slabe tačke reforme.

Reforma javne uprave jedan je od zadataka na putu Srbije ka EU. Teži se upravi koja zapošljava profesionalce na osnovu njihovih znanja, veština i kompetencija, a ne na osnovu drugih kriterijuma. U tom procesu imamo dugogodišnju finansijsku i svaku drugu podršku Evropske unije, ali i SIGMU, koja proverava kako nam ide. Posle pet godina, nedavno je objavila novi izveštaj.

GREGOR VIRANT, direktor SIGMA-e:  „On (izveštaj) pokazuje ono što Evropska komisija zove da je Srbija „moderaty prepared“ što znači da je Srbija umereno spremna za članstvo u EU, u oblasti javne uprave. Šta to znači? To znači da je stanje solidno ali da još uvek ima mnogo toga da se uradi da bi administracija stvarno bila spremna za članstvo u Evropskoj uniji i, naravno, da bi građani i preduzetnici sa tim stanjem bili zadovoljni. Ako pogledamo malo rezultate u pojedinim oblastima, Srbija je napravila najveći napredak u oblasti pružanja usluga i elektronske uprave.“

Evropska unija insistira na modernizaciji i digitalizaciji, profesionalizaciji javne uprave. Upravljanje ljudskim resursima – slaba je tačka reforme, ocenjuje SIGMA.

GREGOR VIRANT, direktor SIGMA-e:  „Tu je najveći problem u tome što je većina najviših menadžera u državnoj upravi, najviših rukovodilaca praktično stalno u položaja vršioca dužnosti, znači nemate na tim položajima ljude koji su izabrani po propisanoj proceduri i postavljeni na položaj za trajanje jednog mandata. To je veliki problem. Pa npr. to da je broj prijavljenih kandidata za pojedina radna mesta u državnoj službi relativno nizak. Znači, ima jakih tačaka i ima slabih tačaka. Sve u svemu, situacija je solidna ali još je veliki manevarski prostor za poboljšanje.“

Srbija se u ondosu na prethodni izveštaj,  izdigla iznad proseka u regionu i u upravljanju javnim finansijama. SIGMA posebno se ističe napredak Državne revizorske institucije.

GREGOR VIRANT, direktor SIGMA-e:  „DRI u Srbiji je jedna profesionalna institucija koja ima po zakonodavstvu i u praksi relativno visok stepen nezavisnosti i ono što je zanimljivo, njene se preporuke poštuju. Velika većina sve njene preporuke ispoštuje u tom smislu da institucije u kojima DRI radi svoje revizije, da one postupaju po preporukama Državne revizorske institucije. To je jedno ostrvo odličnosti, da tako kažem u sistemu javne uprave u Srbiji.“

Za 10 godina Državnu revizorsku instituciju Evropska unija poduprla je sa 2 miliona evra. U kompletnu reformu javne uprave iz evropske kase slilo se 200 milona evra, a postoji i diretna budžetska podrška koja se Srbiji od 2016. godine sukcesivno uplaćuje. Izveštaj SIGME ulazi u godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku.