ZDRAVA PIJAĆA VODA U 89% DOMAĆINSTAVA /video

Radovi na izgradnji magistralnog cevovoda od rezervoara u Brajkovcu, do sela Kamenare, u dužini 3400 metara, počeli su 2017. godine. Osim toga, kako bi 106 domaćinstava ovog naseljennog mesta dobili pijaću vodu, neophodno je bilo izgraditi rezervoar, crpnu stanicu i hidroforsko postrojenje, objasnila je gradonačelnica Jasmina Palurović.

 

Zahvaljujući radovima koji su u predhodne dve ipo godine izvedeni, na gradski sistem vodosnadbevanja biće priključeno još 5 prekomoravskih sela. Inače, meštani sela Kamenare su pre vise od 12 godina sopstvenim sredstvima, u visini 3,5 miliona dinara, izgradili sekundarnu mrežu, što je bio preduslov za priljučivanje na gradski sistem vodosnadbevanja. Direktor JKP „Vodovod Kruševac“ je ovom prilikom dodao da je, od 100 sela na teritoriji grada, 65 priključerno na centralni sistem vodosnadbevanja, trenutno se u 13 naseljenih mesta izvode radovi na vodovodnoj mreži, a za još 6 je u procesu izrada projektne dokumentacije.

 

Procentualno, u ovom trenutku, 89 posto domaćinstava dobija zdravu pijaću vodu iz jezera Ćelije.