RASPISANI IZBORI ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA

Predsednik Skupštine grada Predrag Vukićević danas je potpisao Odluku o raspisivanju izbora za Savete mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca. Svečanom događaju su prisustvovali i članovi Komisije za sprovođenje izbornog procesa. Izbori za Savet mesne zajednice sprovode se po pravilu neposredno i tajnog glasanja na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava, u skladu sa Statutom Mesne zajednice i Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kruševca. Svaki poslovno sposoban građanin, sa prebivalištem na području mesne zajednice, koji je navršio 18 godina života, ima pravo da bira i da bude biran u Savet mesne zajednice.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.