PROMOCIJA DUALNOG OBRAZOVANJA /video

Promocija Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja održana je danas u Kruševcu. Pomoćnica ministra prosvete za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje Gabrijela Grujić istakla je da je ceo tim Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije prisutan na promociji kako bi se razjasnilo koji su benefiti ovog modela obrazovanja za sve zainteresovana strane. Grujić je navela i da mladim ljudima treba ponuditi stimulativnu sredinu, što je u ovom slučaju jedna kompanija, gde oni mogu da procene zbog čega uče teoriju i na koji način mogu da steknu veštinu upravljanja znanjima. Prema njenim rečima, krajem juna u Skupštinu ulazi i novi Zakon o visokim dualnim studijama.

 

O tome šta je grad Kruševac do sada uradio na ovu temu u uvodnom obraćanju govorila je zamenica gradonačelnice Vesna Lazarević koja je podsetila na projekat Znanjem do posla čija je realizacija započela 2015 godine. Takođe, 2015. je započet i pilot projekat u susret dualnom obrazovanju. Do sada je u Kruševcu otvoreno nekoliko profila po modelu dualnog obrazovanja , a po rečima direktora PKS RPK Kruševac, očekuje se da će se 150 učenika školovati po ovom modelu.

 

Na skupu koji je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstvaljeni su podzakonski akti Zakona o dualnom obrazovanju – Pravilnik o raspoređivanju učenika za učenje kroz rad, Pravilnik o bližim uslovima, programu obuke i drugim pitanjima od zanačaja za polaganje ispita za instruktura, standardi karijernog vođenja i savetovanja, kao i Nacionalni okvir kvalifikacija koji usklađuje sistem obrazovanja sa potrebama tržišta rada ali ne samo sa trenutnim potrebama već i sa budućim.