PREVENTIVNE MERE I SPREČAVANJE EKOLOŠKE KATASROFE NA JEZERU ĆELIJE

Zajedničkom akcijom JKP “Vodovod Kruševac” i ribočuvarske službe sektora za vanredne situiacije grada Kruševca, sprečeno je da ogromna količina komunalnog otpada dođe do jezera Ćelije što bi ugrozilo akumulaciju sa koje se pijaćom vodom snadbeva više od 120.000 korisnika.

Poučeni iskustvima od ranije kada je zbog povećanja vodostaja reka Blatašnica i Rasina komunalni otpad koji se nalazi na divljim deponijama na obalama tih reka dolazio u jezero Ćelije, JKP “Vodovod Kruševac” pokrenulo je akciju postvaljanja zaštitne barijere u koju se uključilo udruženje ribolovaca “Rasina Plus” i Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije. Takođe, kako se ne bi ugozila akumulacija sa koje se 120.000 ljudi snadbeva pijaćom vodom, u toku je postavljanje još jedne zaštitne barijere, s obzirom da će vodostaji pomenutih reka dodatno porasti.