PREVENTIVNE MERE BIĆE OBAVEZNE I NA VAŠARU

Javno preduzeće „Poslovni centar“, Kruševac organizuje VAŠAR (Mala Gospojina) 21. septembra 2020. godine. Vašar se održava u ulici Aerodromska, koja se zatvara za saobraćaj 21.09.2020. u 03.00 sata i biće zatvorena do 05.00 sati 22.09.2020. godine.

U cilju sprečavanja širenja infekcije izazvane virusom Covid19 u vreme održavanja vašara u Kruševcu dana 21. septembra 2020. potrebno je sprovesti sve preventivne i protivepidemijske mere:

  • Svi prodavci kao i posetioci OBAVEZNO moraju nositi zaštitne maske koje pokrivaju nos, usne i bradu,
  • Na ulazu u pijacu na otvorenom treba postaviti redare koji će voditi računa da se ne prave gužve, posetioci treba da ulaze po jedan, rastojanje između posetilaca mora biti 2 metra,
  • Pri ulasku u pijacu svako mora staviti zaštitnu masku i dezinfikovati ruke,
  • Rastojanje između štandova/tezgi mora biti najmanje 2 metra, ukoliko su rastojanja manja nužno je postaviti neprobojnu barijeru između njih,
  • Na više mesta u ulici u kojoj se održava vašar treba postaviti sredstva za dezinfekciju ruku,
  • Na vašaru nikako ne dopustiti okupljanja ispod šatora bilo zbog hrane ili muzike,
  • Ne pripremati i ne prodavati hranu koja nije u originalnoj ambalaži, isto važi za pića,
  • Ne dopustiti okupljanje u kafanama u blizini održavanja vašara ukoliko nisu ispoštovane preporuke navedene u Službenom glasniku R.S. broj 111 od 28.avgusta 2020, tj nigde ne sme biti više od 30 posetilaca, bilo u objektu ili na terasi, rastojanja ne smeju biti kraća od 2 metra između gostiju. Na svakom stolu treba da se nalazi sredstvo za dezinfekciju ruku, stolovi se moraju dezinfikovati posle svakog gosta. Toaleti se moraju redovno prati i dezinfikovati više puta i moraju obavezno imati tečni sapun, papirnati ubrus i dezinfekciono sredstvo za ruke.

Sprovođenje svih preventivnih mera treba da kontroliše Republička sanitarna inspekcija i organizator, odnosno osobe zaposlene u Poslovnom Centru Kruševac.