DVODNEVNI SEMINAR “PERSPEKTIVE INKLUZIJE” U BIZNIS INKUBATOR CENTRU

U Biznis inkubator centru organizovan je seminar na temu „Pespektive inkluzije“. Seminar je vođen od strane stručnjaka u oblasti inkluzije i radne integracije iz organizacije Inicijative za razvoj I saradnju  uz podršku projektnog tima.

Teme dvodnevnog seminara “Perspektive inkluzije” koji se održava u Kruševcu su : Usluge socijalne zaštite u Srbiji – prikaz trenutnog stanja sistema socijalne zaštite u Srbiji i komparativna analiza usluga socijalne zaštite koje pružaju institucije i organizacije. Seminar se bavio značajem razvoja usluga socijalne zaštite u Srbiji – pregled trenutnog stanja, integrativni pristup u obezbeđivanju usluga, izgradnja partnerstva i definisanje/formalizacija uloga uz podršku ranjivim grupama u procesu inkluzije. Ovaj seminar predstavlja korak ka jačanju saradnje između relevantnih aktera u cilju poboljšanja uslova i perspektiva ugroženih grupa, te podsticanju inkluzivnog društva.

Reintegracija II je prvenstveno usmerena na povratničku populaciju kao i lokalno ranjivo stanovništvo, a implementira se kroz organizovanje biznis obuka i savetovanja, dodele opreme za pokretanje sopstvenog posla, stručne obrazovne obuke (prekvalifikacije i dokvalifikacije), razvoj saradnje sa firmama u cilju otvaranja novih radnih mesta za korisnike projekta kao i psihosocijalne podrške kroz savetovališta i radionice za decu, mlade i drugo stanovništvo. Planirane su obuke i jačanje kapaciteta lokalnih aktera u socijalnoj zaštiti kao i grantovi za partnerske projekte u okviru lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Ključni cilj projekta je doprineti održivoj (re)integraciji povratnika i lokalno ugroženog stanovništva u centralnoj i južnoj Srbiji.

Projektom će biti obuhvaćeno više od 500 povratnika i lokalnih ugroženih stanovnika koristi kapacitete stvorene kroz projekat (profesionalne veštine, novootvorene ili proširene biznise, nova radna mesta u postojećim kompanijama, psihosocijalne veštine, unapređene socijalne usluge) kako bi ojačali svoj ekonomski i društveni položaj i unapredili svoju integraciju u zajednice. Otvoren je Dobrosusedski klub Kruševac, a u planu je organizacija više od 220 inkluzivnih radionica od kojih su mnoge već realizovane, podrška za pokretanje sopstvenog posla kao i firmama. Datum završetka projektnih aktivnosti 30. april 2025. godine. Ukupna vrednost projekta je 240.360,00 eura.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Gradske uprave grada Kruševca, organizacija ASB  i Inicijative za razvoj i saradnju  kao i predstavnici gradova i ključnih aktera u oblasti socijalne zaštite iz  Novog  Pazara, Pirota i Dimitrovgrada u kojima se projekat takođe sprovodi. Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB, implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju iz Beograda, a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj  a podržan od strane Grada Kruševca.