U KRUŠEVCU JE OBELEŽEN SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U cilju podizanja svesti građana o značaju reciklaže i očuvanja prirode, u centru Kruševca je obeležen svetski Dan zaštite životne sredine. Grad Kruševac, u saradnji sa JKP „Kruševac“ i kompanijom „Seko pak“, realizovao je radionice za najmlađe, kako bi kroz zabavu i igru stekli odgovorno ponašanje prema životnoj sredini.

Osim pomenutih aktivnosti za najmlađe, akcenat je stavljen na značaj selekcije otpada, tako da su građani koji su danas doneli 6 jedinica ambalaže dobili prigodne poklone. Kompanija „Seko pak“, već treću godinu sarađuje sa našim gradom u realizaciji ekoloških prokjekata, kao što su postavljanje zvona za staklenu ambalažu, kontejenra za plastiku, karton i metal i reciklažnih ostrva, a poslednji u nizu je projekat “Ekopartner“ u koji su se uključili ugostiteljski objekti.

Kako je istaklla direktorka kompanije „Seko pak“, oko 60 posto građana u našoj zemlji ima razvijenu svest o značaju reciklaže, a samo 35 do 40 odsto njih koristi infrastrukturu za odlaganje i selekciju otpada koja je postavljena na ulicama.