ZDRAVSTVENI TURIZAM U SB „MERKUR“ U VRNJAČKOJ BANJI

Specijalna bolnica “Merkur” iz Vrnjačke banje je moderan zdravstveni centar za prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju, pre svega dijabetesa, bolesti organa za varenje, a prepoznatljiv je i po fizikalnoj rehabilitaciji. Tradicija od preko 70 godina u primeni mineralnih voda u zdravstvene svrhe i multidisciplinarni tim od preko 40 lekara je ono šrto izdvaja ovaj zdravstveni centar.

Specijalna bolnica “Merkur” iz Vrnjačke banje u prethodnoj godini je čak dva puta bila deo Covid zdravstvenog sistema Srbije.

Iako je medicina primarna usluga “Merkura”, u njegovim objektima borave i gosti koji žele da uživaju u mnogobrojnim velnes sadržajima, kao i savremenim kozmetičkim, aparaturnim i drugim procedurama iz oblasti estetike.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.