SEOSKI VODOVOD SE GRADI I U DVORANU I MODRICI

Pre deceniju meštani sela Dvorane, Petina, Poljaci, Lovci i Zdravinje su samodoprinosima gradili sekundarnu mrežu. Sada su se stvorili uslovi da se ta sekundarna mreža u ovim selima završi, kao izgradnja započetih objekata.

 

Još u junu otpočeli su radovi na izgradnji rezervoara i crpne stanice u mestima Modrica i Dvorane. Građevinski radovi izgradnji crpne stanice u Modrici su završeni, a radovi su se finansirali iz Budžeta Grada u vrednosti od 4.338.634,00 dinara, dok je izvođač radova bio „Hidrokontrolor“ iz Niša.

 

Paralelno sa ovim radovima započeti su i radovi u Dvoranu čija je izgradnja rezervoara, kapaciteta 180m3, trajala celo leto. Pored izgrađenog rezervoara, započeta je izgradnja i crpne stanice Dvorane čiji su građevinski radovi u toku. Sredstva za izgradnju ove crpne stanice obezbedio je JKP „Vodovod-Kruševac“ u iznosu od 4.846.611,00 dinara, dok su sredstva za izgradnju rezervoara obezbeđena iz Budžeta Grada u vrednosti od 10.807.790,00 dinara. Radove na rezervoaru izvodila je „Projekt gradnja“ iz Kruševca, dok radove na izgradnji crpne stanice izvodi „Modul inženjering“ iz Kruševca.

 

Da bi se završio celokupan sistem za narednu godinu u planu je da sledeće godine Vodovod realizuje radove na završetku magistralnog cevovoda u dužini od 6.700 metara za koje će se izdvojiti 40.000.000 dinara, kao i izgradnju preostala tri objekta – dva rezervoara i jednu crpnu stanicu nakon čega meštani ovog kraja u selima Dvorane, Petina, Poljaci, Lovci i Zdravinje dobiti zdravu pijaću vodu sa sistema Ćelije.