PRIVREMENA IZMENA SAOBRAĆAJA NA JASIČKOM PUTU

Kompanija “Bechtel – Enka” će postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u ulici Jasički put u Kruševcu, za potrebe obezbeđivanja ulaza i izlaza sa pozajmišta lociranog u neposrednoj blizini kružne raskrsnice sa državnim putem IB reda 23.

Signalizacija će biti važeća u periodu od 18.11.2020. godine do 15.11.2022. za potrebe obezbeđivanja autoputa E-761, Moravski koridor, deonica Pojate-Kruševac.