PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI

Povodom početka izrade plana održive urbane mobilnosti naselja Ujedinjene nacije u Kruševcu, organizuje se prva radionica sa uključenjem javnosti. Inače, Grad Kruševac je izabran za učešće u međunarodnom programu „Omogućavanje lokalne demokratije i holističkog urbanog razvoja kroz „SimbioCity“ pristup“ 2018 – 2019, a koji finansira Švedska agencija za razvoj i međunarodnu saradnju – SIDA.