JUŽNA MORAVA PONOVO „RASTE“

Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 07.04.2018. u 09h:

 

Južna Morava, merna stanica Mojsinje, vodostaj je 434 cm, rast vodostaja od juče za 80cm uz dalji trend blagog rasta. Na snazi je vanredna odbrana od poplava (preko 400 cm). Državni put II B reda 215 Kruševac – Đunis – Niš je prohodan, ali ima vode na kolovozu i potrebno je voziti uz poštovanje saobraćajne signalizacije. 25 domaćinstava i 27 ljudi nije za sada ugroženo. Prisutni su pripadnici saobraćajne policije, uz redovne obilaske pripadnika VSJ SVS. JKP “Vodovod – Kruševac” dostavlja pijaću vodu, JKP “Kruševac” po potrebi dostavlja tehničku vodu za životinje. Elektrodistribucija Kruševac, Gradske komunalne službe, zdravstvene i veterinarske službe vrše obilazak terena.

Na Zapadnoj Moravi, merna stanica Jasika, vodostaj je 104 cm uz kolebanje vodostaja i BEZ dostizanja upozoravajućih nivoa.

Reka Rasina, merna stanica Ravni, vodostaj je136 cm uz primetnu stagnaciju.

Iz akumulacije jezera Ćelije vodosnabdevanje je stabilno. Ponovljena je intervencija na Garskom potoku u naseljenom mestu Gari. Juče je evidentirana pojava izlivanja kanalske mreže u Parunovcu, Žabaru, Mačkovcu kao i požar na kući u Kaoniku.

Klizišta su aktivna u Ribaru, Zdravinju, Velikoj Kruševici, Pasjaku kao i odron u Cerovi.

Na klizištu puta Mala Reka autobuski saobraćaj je obustavljen.