J.K.P. „KRUŠEVAC“ OBELEŽILO JE 75 GODINA RADA I POSTOJANJA

JКP „КRUŠEVAC“ formirano je 1948. godine. U početku se radilo u otežanim uslovima, bez neophodne mehanizacije i adekvatne kvalifikacione strukture, a glavna motivaciona i pokretačka energija bili su elan i angažovanje zaposlenih. Godine 1973. došlo je do transformacije preduzeća u Кomunalnu radnu organizaciju „RASINA“, u čijem sastavu su se pored Gradskog komunalnog preduzeća, našli još i Gradska pijačna uprava i  Gradski vodovod i kanalizacija. Nakon godinu dana došlo je do konstituisanja Osnovne organizacije udruženog rada „Čistoća, zelenilo i groblje“, a tri godine kasnije postala je samostalna celina, od kada posluje kao Кomunalna radna organizacija „КRUŠEVAC“. Pod tim imenom posluje sve do 1989. godine od kada je i zvanično upisana u registar Privrednog suda u Кraljevu pod nazivom Javno komunalno preduzeće Кruševac.

Tokom svog postojanja, preduzeće je pretrpelo brojne probleme u poslovanju.Velikim trudom i zalaganjem svih ovo preduzeće uspelo je da prevaziđe poteškoće i da od niskoproduktivnog i tehnički zastarelog postane preduzeće koje danas pruža širok spektar usluga na najsavremeniji način. Ubrzani razvoj grada, infrastrukture i privrede, uslovio je povećan obim posla, što je zahtevalo poboljšanje mehanizacije i povećanje broja radnika, kojih sada ima oko 400. Poslove iz svoje nadležnosti obavlja 365 dana u godini 24 časa dnevno.

U odnosu na pre deset godina danas su uslovima rada zadovoljni i radnici i sindikat. Napore koje čini JKP, čini za dobro sugrađana, za kvalitet životne sredine i života svih nas zajedno. Trudi se da na najbolji način tehnički, tehnološki i operativno odgovori na sve zahteve i potrebe grada. Planova za naredni period je mnogo a jedan od najznačajnijih koji se ističe je izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom Zajednička misija komunalnog preduzeća je čistije i zdravije životno okruženje.