20. NOVEMBAR – MEĐUNARODNI DAN DETETA

Danas, na Međunarodni dan deteta, iznet je podatak da se u prvih devet meseci u Srbiji beleži porast od 612 novorođenih beba, dok se u zemljama regiona beleži pad.

 

Prošle godine na ovaj dan u Srbiji su mladi činili 17,3 odsto ukupnog stanovništva, rekla je Đukić Dejanović, gostujući u Dnevniku RTS. Ona je navela da statistika za ovu godinu pokazuje da je položaj bolji za nekoliko promila.

 

“Analizirali smo broj novorođenih beba u prvih devet meseci u svim državama sa kojima smo živeli u prethodnoj Jugoslaviji, u Albaniji, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj – sve ove države beleže pad broja novorođenih beba, kod nas je porast od 612 beba, tako da smo jedini pozitivni”, rekla je Slavica Đukić Dejanović. Ističe da postoji nada da će se ovaj parametar popraviti u narednom periodu.

 

“U romskim naseljima, 38 odsto nema vodu za piće, u 60 odsto nema kanalizacije i deca su diskriminisana u pogledu najelementarnijihprava u odnosu na drugu decu. Sve se ovo popravlja u poslednjih desetak godina”, ističe ministarka. Najviše su diskriminisana deca sa posebnim potrebama, romska deca, deca u ruralnim sredinama žive u neuporedivo lošim okolnostima, posebno deca za koju ne važi princip inkluzije u pogledu školovanja. Đukić Dejanović ukazuje da bi ne samo budžet po meri deteta, nego aktivnosti po meri deteta trebalo da budu neki imperativ. “Spadamo u one države koje imaju visok indeks prekinutog detinjstva.

 

Američko ministarstvo za rad je konstatovalo da Srbija spada u 12 zemalja, od 131 koliko je analizirano, koje su značajno napredovale u pogledu najtežih oblika rada koje deca realizuju, odnosno u koji su deca uključena”, zaključuje Đukić – Dejanović.

Izvor: rts.rs