PROJEKAT “ZNANJEM DO POSLA” U KRUŠEVCU /video

U okviru prve faze projekta “Znanjem do posla”u Kruševcu je održan skup na temu karijerno vodjenje i savetovanje na kome su učenici osnovnih i srednjih škola imali priliku da čuju iskustva ljudi različitih profesija. Realizacija projekta Znanjem do posla koju sprpovode Omladinski savet I grda Kruševac počela je 2016 godine.

 

Projekta se sastoji iz 4 faze a prva faza je današnjim skupom o karijernom vođenju i savetovanju završena. Cilj Projekta „Znanjem do posla“ je doprinos povećanju zaposlenosti i zapošljivosti mladih na održiv i socijalno inkluzivan način kroz promociju javno privatnog partnerstava između javnih institucija, komanija i trening provajdera i podšku programima obuke koji doprinose smanjenju gepa kompetencija na lokalnim tržištima rada. U ostvarivanju definisanog cilja Projekat se oslanja na 4 stuba: kompanije, formalne i neformalne pružaoce usluga obuke, udruženja posebno ranjivih i teže zapošljivih grupa mladih i lokalne partnere.

 

Projekat finansira švajcarska Agencija za razvoj i saradnju, a grad Kruševac je jedan od pet gradova u Srbiji koji je odabran za njegovu realizaciju.