PREZENTACIJA U OKVIRU NEDELJE DEMOKRATIJE /video

Cilj danas realizovane Prezentacije, u okviru Evropske nedelje lokalne demokratije, a pod nazivom “Mogućnosti učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou” je upoznavanje građana sa mogućnostima o aktivnom učešću u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, ali i o učešću u formiranju samog budžeta lokalne samouprave. Građani bi trebalo više da se uključe u procese donošenja važnih odluka u svojoj zajednici.

 

Za sada su najviše uključeni preko Mesnih zajednica, gde predstavnici Mesnih zajednica dosta utiču na kreiranje odluka vezanih za sredinu koji zastupaju. Preko portal, koji će građanima biti dostupan kroz par dana, biće moguće na dnevnom nivou ispratiti sve promene, prihode i rashode u budžetu lokalne samouprave.