VANREDNA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE /video

Sednica kruševačkog gradskog štaba za vanredne situacije bila je posvećena požaru I  merama zaštite od požara. Obzirom na požare na otvorenom prostoru, čiji je uzrok spaljivanje biljnih ostataka, podsećaju se gradjani da su za ovaj prekršaj Zakonom o zaštiti od požara propisane novčane kazne. Na teritoriji grada Kruševca u ovom mesecu evidentirano je 215 požara na otvorenom.

 

Izveštaj TV Jefimija:

 

 

Na vanrednoj sednici štaba za vanredne situacije doneti su sledeći zaključci:

 

 

 1. Usvaja se predlog Operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na teritoriji grada Kruševca u 2019. godini sa izmenama

 

 1. Nalaže se Službi mesnih zajednica da u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije izvrši štampanje i distribuciju letaka upozorenja

 

 1. Nalaže se Službi mesnih zajednica da u saradnji sa Poljoprivredno savetodavnom stručnom službom, Službom za poljoprivredu GU Kruševac, Odeljenjem komunalne policije, Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije i Vatrogasnim savezom, organizuje sastanak sa poverenicima civilne zaštite radi upoznavanja meštana sa posledicama požara na otvorenom prostoru,

 

 1. Nalaže se saradnja svih službi u sistemu zaštite od požara u identifikaciji počinioca i izazivača požara,
 2. Nalaže se Odeljenju komunalne policije da striktno primenjuje odredbe Zakona o zaštiti od požara

 

 1. Nalaže se Stručnim službama i poljoprivrednim-savetodavnim stručnim službama da informišu poljoprivrednike i meštane Mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca o posledicama nepridržavanja i kršenja Zakona o zaštiti od požara,

 

 1. Nalaže se JKP „Vodovod“ Kruševac da izradi hidrante na obodnim rezervoarima – Tekije, Parunovac, Brajkovac i Srnje

 

 1. Nalaže se Službi mesnih zajednica da ažurira spiskove sekretara i predsednika Saveta i dostavi ih Vatrogasno-spasilačkoj jedinici Kruševac

 

 1. Upućen je dopis Ministarstvu odbrane da 246. ABHO bataljon stavi na raspolaganje gradu nekoliko cisterni koje će biti aktivirane za potrebe gašenja požara u periodu od 01.05. do 01.11.2019. godine
 2. Upućen je dopis Regionalnoj privrednoj komori Kruševac koji će biti prosleđen privrednim subjektima o nadležnostima u okviru Zakona o zaštiti od požara

 

 1. Preporučuje se sredstvima javnog informisanja da u svojim informativnim emisijama upoznaju građane sa štetnostima i posledicama izazivanja požara na otvorenom.