POTPISAN SPORAZUM O JAVNIM RADOVIMA /video

Grad Kruševac i Nacionalna služba zapošljavanja potpisali su sporazum o javnim radovima u okviru aktivih mera zapošljavanja.

 

U ove svrhe, iz budžeta Grada obezbeđena su sredstva u iznosu od 4 miliona dinara. Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju teže zapošljivih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac koga određuje NSZ na osnovu javnog konkursa, a potrebno je da u program uključi nezaposlena lica iz svih kategorija teže zapošljivih, a u skladu sa potrebama tržišta rada.

 

Radno se angažuje najmanje 5 lica, maksimalna dužina trajanja javnog rada je 4 meseca, a javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalne zaštite i humanitarnog rada, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

 

Sredstva su namenjena za isplatu naknade radnika u visini do 22 000 dinara i poslodavcu za naknadu troškova sprovođenja javnih radova i obuke.

 

 

Predsednik Filijale Kruševac – NSZ Predrag Marković je rekao da saradnja sa Gradom u ovoj oblasti datira već 10 godina i najavio tokom narednog meseca odluku resornog ministarstva o sufinansiranju programa predviđenih LAPZ.