POZIV MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA PROGRAM “SPEED 2.0”

Centar za digitalnu transformaciju je nacionalni projekat za digitalnu transformaciju poslovanja. I glavna je pokretačka snaga za koordinaciju i implementaciju digitalne transformacije u svim industrijama iz privatnog sektora, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća. Primena savremenih tehnoloških rešenja danas je jedan od osnovnih instrumenata za podizanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti ekonomije u celini.

Centar za digitalnu transformaciju nudi besplatan konsultantski program Speed 2.0 koji je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima pogođenim izmenjenim uslovima poslovanja izazvane pandemijm covid-a 19.

RPK Kruševac pozvala je kompanije iz Rasinskog okruga da se prijave za ovaj program, a detaljne informacije mogu dobiti i u Privrednoj komori Srbije.