PODNOŠENJE PREDLOGA ZA VIDOVDANSKU NAGRADU I PRIZNANJA

Skupština grada Kruševca, povodom 28. juna – Vidovdana, praznika Grada, dodeliće Vidovdansku nagradu, Plakete i Pohvale (nagrade i priznanja).

Nagrada i priznanja dodeljuju se pojedincima, preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama, udruženjima građana, za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti privrede, obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, zdravstvene zaštite, socijalne i dečje zaštite, fizičke kulture, zaštite životne sredine, razvoja lokalne samouprave i drugim vidovima stvaralaštva i humanitarnog delovanja u gradu Kruševcu.

Inicijativu za dodelu Nagrade i priznanja mogu podneti: fizička i pravna lica, organi Grada i radna tela Skupštine.

Obraložena inicijativa podnosi se Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada do 01. maja 2022. godine.

Bliže informacije se mogu dobiti u Odeljenju za poslove organa Grada putem telefona 037/ 414-746, 414-745 i 414-736,