POZNATI USLOVI KONKURSA ZA DODELU PRAZNIH SEOSKIH KUĆA

Javni konkurs za dodelu praznih seoskih kuća u Srbiji biće raspisan na Vidovdan, u ponedeljak 28. juna 2021. godine „kada počinje povratak na selo“, saopštio je njegov kabinet. „Za kupovinu praznih kuća Ministarstvo za brigu o selu opredelilo je 500 miliona dinara. Maksimalni iznos za kupovinu kuće iznosi 1,2 miliona dinara“, navodi Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Konkurs za bespovratna sredstva biće raspisan već u ponedeljak, uslovi su poznati, a obezbeđen je i novac od oko 10.000 evra po svakoj kući. Rok za podnošenje prijava je 1. novembar ove godine, a država će ovim novcem pokriti sve troškove kupovine, ali ne i renoviranja i uređenja. Na konkurs mogu da se prijave supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelji, kao i mladi poljoprivrednici.

Sve ove uslove moraju da ispune oba supružnika. Nekoliko je uslova koje istovremeno moraju da ispune:

* da podnosilac prijave nema više od 45 godina
* da je državljanin Srbije
* da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
* da nije vlasnik ili suvlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da istu nisu otuđili ili poklonili u prethodnih 5 godina
* takođe, od podnosioca prijave očekuje se da sa prodavcem nepokretnosti nije u krvnom srodstvu;
* da nije u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti
* da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih obaveza prema državi.

Pored obaveznih uslova, podnosioci prijave moraju da ispune i samo jedan od sledećih uslova:

* da živi na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima porodice;
* da poseduje formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili da da je prosvetni radnik ili zanatlija;
* da živi u gradskim sredinama u zakupljenoj nepokretnosti samostalno ili sa članovima porodice i da ima nameru da živi na selu;
* da obavljaju poslove čija je priroda takva da mogu da ih rade od kuće na selu

Da bi za seosku kuću uopšte moglo da se konkuriše potrebno je da ona ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, kao i da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga (zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza itd.). Takođe je bitno da je upisana u katastar na ime prodavca, i da je nepokretnost, kao i svi prateći objekti, izgrađena u skladu sa propisima. Poslednji uslov je da joj je cena u granicama tržišne vrednosti i da kuća i pomoćni objekti nisu predmet sudskog spora. Obavezna dokumenta koje morate da dostavite u prijavi, kao i sam obrazac prijave se mogu pronaći u dokumentu Programa objavljenom na sajtu resornog ministarstva za brigu o selu. Osnovni cilj programa je motivisanje stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate kroz rešavanje stambenog pitanja. Postoje i specifični ciljevi a tiču se smanjenja prosečne starosti stanovništva u selima, povećanja stope nataliteta, poboljšanja demografske strukture u selima, i pokretanja i rasta privrednih aktivnosti na selu.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.