POSETA SLOVENIJI PREDSTAVNIKA LOKALNE ZAJEDNICE I UDRUŽENJA EVROKONTAKT

U okviru projekta “Kupujmo odgovorno u Kruševcu!“ organizovana je studijska poseta Sloveniji tokom koje su predstavnici svih sektora iz lokalne zajednice imali priliku da se upoznaju sa radom preduzeća koja posluju po modelu socijalnog preduzetništva.

Projekat “Kupujmo odgovorno u Kruševcu!“ je nastao na osnovu višegodišnjeg iskustva udruženja “Evrokontakt“ iz Kruševca u bavljenju temom socijalnog preduzetništva. Tema projekta je povezivanje socijalnih preduzetnika sa potencijalnim kupcima njihovih usluga i proizvoda iz javnog i poslovnog sektora. Ova tema je odabrana na osnovu ustanovljenih prioritetnih potreba socijalnih preduzetnika u Kruševcu kao najvažnija za njihov dalji razvoj.

S tim u vezi nedavno je organizovana studijska  poseta Sloveniji gde su predstavnici svih sektora iz lokalne zajednice imali priliku da se upoznaju sa radom slovenačkih preduzeća koja posluju po modelu socijalnog preduzetništva. Tokom posete Sloveniji upoznali su se i sa projektima koji su posvećeni pozitivnoj promeni u svojim zajednicama. Od održivih projekata za zaštitu okoline do programa podrške ugroženim grupama, svaki sastanak je bio prilika da se nauči nešto novo.

Ovo je samo početak puta ka stvaranju pozitivne društvene promene kroz razvoj socijalnog preduzetništva zaključuju iz udruženja “Evrokontakt”.