POTPISANI UGOVORI U OKVIRU PROJEKTA „REINTEGRACIJA II“

U okviru projeta Reintegracija dva – dalja podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, u gradskoj upravi Kruševac  potpisani su ugovori  sa pet poslodavaca koji su obili sredstva za zapošljavanje šesnaest radnika.  Projekat se u Rasinskom okrugu realizuje od februara ove do 30. aprila naredne godine.

Poslodavci su javnim pozivima izabrani za program podrške rastu i razvoju poslovanja dodelom opreme, mašina i alata u iznosu do 3.750 eura po novozaposlenom korisniku. Dobijanjem ove podrške, poslodavci su obavezni da zaposle korisnike projekta koji dolaze iz teže zapošljivih kategorija stanovništva.

U Kruševcu je do sada podržano 5 poslodavaca, a biće zaposleno 16 korisnika projekta.

Reintegracija II je prvenstveno usmerena na povratničku populaciju kao i lokalno ranjivo stanovništvo, a implementira se kroz organizovanje biznis obuka i savetovanja, dodele opreme za pokretanje sopstvenog posla, stručne obrazovne obuke (prekvalifikacije i dokvalifikacije), razvoj saradnje sa firmama u cilju otvaranja novih radnih mesta za korisnike projekta kao i psihosocijalne podrške kroz savetovališta i radionice za decu, mlade i drugo stanovništvo. Planirane su obuke i jačanje kapaciteta lokalnih aktera u socijalnoj zaštiti kao i grantovi za partnerske projekte u okviru lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i podržan od strane Gradske uprave Grada Kruševca.