SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U RASINSKOM OKRUGU

UG Evrokontakt u saradnji sa partnerima sprovelo je projekat Socijalno preduzetništvo u Rasinskom okrugu u okviru koga su realizovane brojne  aktivnosti.

Usvajanjem zakona o socijalnom preduzetništvu u februaru prošle godine Srbija je uspostavila pravni okvir za ovaj inovativni model poslovanja koji se kod nas duže vreme razvijao pod okriljem organizacija civilnog društva.Cilj ovog zakona je  je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju solidarne ekonomije i socijalnog preduzetništva i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba.UG Evrokontakt u saradnji sa partnerima realizovao je projekat na temu socijalnog preduzetništva u okviru koga su organizovane brojne aktivnosti kako bi se na što bolji način prezentovala ova oblast.

Udruženje Evrokontakt namerava da kroz proces javnog zagovaranja lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu inicira stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u kome bi na osnovu svojih nadležnosti i uz kreativno korišćenje resursa kojim upravljaju pomogle socijalnim preduzetnicima da započnu ili unaprede svoje poslovanje.