BOBAN KOSTIĆ ČETVRTI PUT DRŽAVNI SEKRETAR MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Dr Boban Kostić je i u novom sazivu Vlade Srbije izabran za državnog sekretara ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede. Boban Kostić na sednici Vlade Srbije po četvrti put je izabran na ovu funkciju.

U ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Boban Kostić je otišao krajem 2017. godine sa mesta direktora JKP “Kruševac” koje je veoma uspešno vodio. U prilog tome govori podatak da je to preduzeće unapredio, obnovio vozni park i neophodnu mehanizaciju, kao i dugovanja koje je ovo preduzeće imalo, ali i poboljšao materijalni položaj zaposlenih.

Boban Kostić je u više mandata bio odbornik u Skupštini grada Kruševca, a više od 20 godina je i predsednik Mesne zajednice Čitluk.

Preuzimajući dužnost državnog sekretara u ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Kostić je video priliku da  da svoj lični doprinos u kreiranju boljeg ambijenta za razvoj poljoprivrede kao najvažnije privredne grane u Srbiji. Sa ove pozicije, do danas je obišao brojna gazdinstva, poljoprivredne proizvođače i preduzeća gotovo u celoj Srbiji kako bi se na terenu upoznao sa kojim preprekama i problemima se susreću poljoprovrednici, ali i predstavljao mere ministarstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje kao konkretno rešenje za prevazilaženje problema.

Boban Kostić rođen je 1975. godine u Kruševcu. Osnovne studije  pohađao je u Beogradu, a master studije na Agronomskom fakultetu univerziteta u Kragujevcu. Doktorske studije završio na fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment na Univerzitetu u Novom Sadu.

Objavio je četiri rada u međunarodnim časopisima, šest radova u zbornicima međunarodnih naučnih skupova i koautor je dve monografije nacionalnog značaja. Rukovodio je izradom četiri projekta u oblasti zaštite životne sredine,. Dobitnik je plaketa grada Kruševca i Eparhije Kruševačke. Vanredni je profesor na Falultetu za agrobiznis Univerziteta Novi Sad. Dopisni je član Akademije od 2018. godine za Tehničko-tehnološku oblast.