INVALIDSKE PARKING KARTE IZ 2020. VAŽEĆE SU I U 2021.

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, građanima koji su ostvarili pravo na jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima u 2020.godini, produžava se rok važenja iste do 31. decembra tekuće godine, bez podnošenja novog zahteva.