OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIJAVE KANDIDATA ZA SPORTSKE STIPENDIJE

Sportski savez grada Kruševca raspisuje javni poziv za podnošenje dokumentacije za dodelu sportskih stipendija za 2024 godinu:

Mesto i datum objave javnog poziva: Kruševac 25. april 2024. godine

Ovlašćeni predlagači kandidata za sportske stipendije mogu biti sportske organizacije sa teritorije grada Kruševca.

USLOVI UČEŠĆA

Kandidat za dodelu stipendija mora da ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kruševca najmanje tri godine:
 • da je član sportske organizacije čije je sedište na teritoriji grada Kruševca;
 • da nije korisnik stipendije po drugom osnovu;
 • da nije u radnom odnosu;
 • da nema profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom (klubom)

Pravo na stipendiranje sredstvima iz budžetskih sredstava Grada Kruševca a preko Sportskog saveza grada Kruševca ostvaruju sportisti, pod sledećim uslovima. Potrebno je da su sportisti u godini koja predhodi godini podnošenja prijave ispunili sledeće uslove na osnovu postignutih sportskih rezultata:

 • da su reprezentativaci u svojoj kategoriji (nacionalnog granskog ili regionalnog granskog saveza, sa nastupom za nacionalnu ili regionalnu selekciju, ukoliko se radi o sportisti sportskih igara (ekipni sportovi) ; ili su na osnovu postignutih sportskih rezultata (statističkih podataka) proglašavani za najkorisnijeg igrača, najboljeg strelca, najboljeg golmana, MVP-a, itd.
 • da su na zvaničnim prvenstvima ili na kupovima Republike Srbije ili na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (Olimpijske igre, Svetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo, Mediteranske igre, Balkansko prvenstvo, nacionalno prvenstvo granskog saveza) osvojili jedno od prva tri mesta (sportisti iz pojedinačnih sportova).

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Ovlašćeni predlagači kandidata za sportske stipendije svoje predloge dostavljaju popunjavanjem obrasca za prijavu kandidata za sportsku stipendiju i dostavljanjem prateće dokumentacije javnog poziva.

Uz popunjen i pečatiran obrazac, prilaže se sledeća prateća dokumentacija:

 • Uverenje PU Kruševac o prijavi prebivališta
 • Fotokopije diploma i zvaničnih priznanja o navedenim postignutim sportskim rezultatima kandidata;
 • Potvrda nacionalnog granskog saveza o članstvu kandidata u navedenoj sportskoj organizaciji, navedenim sportskim rezulatatima i potvrda da nema zaključen profesionalni ugovor

Ovlašćeni predlagači svoje predloge mogu dostaviti:

 • lično u prostorijama Sportskog saveza grada Kruševca ul. Nikole Tesele br 14. 37000 Kruševac (zatvoreni plivački bazeni u Kruševcu)
 • poštom na adresu: Sportski savez grada Kruševca, Nikole Tesle br 14, 37000 Kruševac
 • elektronskim putem slanjem dokumentacije javnog poziva na zvaničnu email adresu Sportskog saveza grada Kruševca: office@ssgks.rs

Rok za dostavljanje dokumentacije „Javnog poziva Sportskog saveza grada Kruševca za dodelu sportskih stipendija za 2024. godinu“ je najkasnije do 09. maja 2024. godine (četvrtak) do 15 časova. 

Komisija za dodelu sportskih stipendija Sportskog saveza grada Kruševca će u roku od 7 dana od završetka Javnog poziva doneti Odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju za 2024 godinu kao i o visini stipendije.