UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU MUŠKARACA ROĐENIH 2004. GODINE

Ministarstvo odbrane i regionalni centar Ministarstva odbrane pozivaju sva muška lica, državljane Republike Srbije, rođene 2004. godine i starijih godišta, a koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave Centru Ministarstva odbrane za lokalne samouprave, prema mestu prebivališta, na teritoriji Rasinskog okruga.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu, a ukoliko je ne poseduje, na uvid je potrebno da ponese drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

Regruti se javljaju:

  • Kruševac – sedište Centra Ministarstva odbrane, zdraga Policijske uprave Kruševac, kancelarija 94 (treći sprat);
  • Aleksandrovac – ulica 29. novembra broj 103;
  • Brus – zgrada opštinske uprave Brus, ulica Kralja Petra I broj 120, kancelarija 10;
  • Varvarin – zgrada opštinske uprave Varvarin, ulica Marina Marinovića 34, kancelarija 17;
  • Ćićevac – zgrada opštinske uprave Ćićevac, ulica Karađorđeva 105, kancelarija 17;
  • Trstenik, zgrada opštinske uprave Trstenik, ulica Kneginje Milice 5, kanclarija 38.

Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svakog radnog dana, u vremenu od 09 do 15 sati.

Regruti koji žive u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije I sa sobom ponesu važeću putnu ispravu.