URUČENE LOPTE O.Š. „SVETI SAVA“ U ČITLUKU

Sportski savez grada Kruševca, u saradnji sa Fitnes klubom “Homosportikus”, a u skladu sa programom rada za 2018. godinu realizuje projekat „Testiranje motoričkih sposobnosti đaka petog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Kruševca”. U programu fizičkog vaspitanja jasno se ističe da je „cilj fizičkog vaspitanja da raznovrsnim i sistematičkim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim vaspitno, obrazovnim područjima, doprinese razvoju ličnosti učenika“.

 

Jedanaesto testiranje, od 18 planiranih, realizovano je u četvrtak, 25. oktobra 2018. godine u O.Š. ”Sveti Sava” u Čitluku, sa đacima jednog odeljenja petog razreda. Testiranje je izvršeno u sali za fizičku kulturu. Za praćenje fizičkog rasta i sastava tela izvršena su merenja telesne visine i telesne mase učenika na osnovu kojih će se izračunati (indeks telesne mase). Za praćenje razvoja motoričkih sposobnosti izvršena su testiranja: agilnosti – test čunasto trčanje 4 h – 10 metara; za procenu mišićne snage – test skok u dalj iz mesta; za procenu izdržljivosti u mišićnoj snazi – test ležanje – sed za 30 sekundi.

 

Sportski savez grada Kruševca je Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Čitluku donirao lopte za fudbal, košarku, rukomet i odbojku.