SASTANAK PRIPADNIKA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE I PREDSTAVNIKA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUSTAVA

U Vatrogasnom domu Kruševac je održan sastanak pripadnika Sektora za vanredne situacije i predstavnika dobrovoljnih vatrogasnih društava sa teritorije Rasinskog okruga. Cilj sastanka bio je podizanje kapaciteta dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji Rasinskog okruga, unapređenje njihovih aktivnosti kao i pružanje podrške novim članovima koji žele da uzmu aktivno učešće u već postojećim i osnivanju novih vatrogasnih društava.

U skaldu sa zakonnskim propisima Vatrogasni savez svake godine raspisuje Javni poziv za nabavku oprreme za potrebe vatrogasnih društava. Takođe, u vatrogasnim jedinicama sprovode se redovne obuke u trajanju od 60 časova u okviru kojih se stiču osnovna znanja kada je reč o zaštiti od požara. Rad dobrovoljnih vatrogasnih društava je od izuzetnog značaja, prvenstveno zbog udaljenosti pojedinih naseljenih mesta od vatrogasne jedinice, jer se dobrovoljci obučavaju da spreče širenje požara dok ne stignu specijalizovana vozila i pripadnici vatrogasno-spasilicake jedinice MUP-a.