28 KOMPANIJA ISKAZALO POTREBE ZA PREKO 180 UČENIKA ZA 17 OBRAZOVNIH PROFILA

U RPK Kruševac održan je sastanak Školske uprave sa predstavicima srednjih škola, NSZZ i lokalnih samouprava, povodom izrade plana upisa učenika u srednje škole za narednu godinu.

Za potrebe izrade konkursa za upis učenika u srednje škole za školsku 2024/25. godinu, potrebno je sprovesti aktivnosti izrade predloga plana upisa na nivou Školske uprave Kruševac, a u sklopu toga i sastanak o obrazovnim profilima po modelu dualnog obrazovanja, koji moraju biti u skaldu sa adekvatnom podrškom poslodavaca i u sladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju.  S tim u vezi, u RPK Kruševac održan je sastanak na kome su usaglašene smernice za izradu plana upisa koji nakon toga treba da usvoji Ministarstvo prosvete-

U skladu sa potrebama za određenim deficitarnim kadrovima predloženi su novi obrazovni profili u srednjim školama Rasinskog okruga.

RPK Kruševac već godinama sarađuje sa Ministarsvom prosvete u oblasti dualnog obrazovanja. Za narednu školsku godinu 28 kompanija je iskazalo potrebe za preko 180 učenika za 17 obrazovnih profila.

RPK Kruševac je još 2015. godine sa tadašnjom kompanijom FAM i 3 srednje stručne škole pokrenula pilot projekat koji je pokazao da se dualnim obrazovanjem unapređuju znanja i vestine, motivišu učenici, a poslodavci brže dolaze do stručnih kadrova.