REALIZOVAN SEMINAR „DOBROBIT ŽIVOTINJA U STOČARSTVU“

U Kruševcu je održan regionalni seminar na temu “Dobrobit životinja u stočarstvu” u okviru projekta koji je podrška Upravi za veterinu u uskladjivanju domaćeg zakonodavstva sa EU i međunardnim standardima u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i biosigurnosnih mera. „Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ je projekat koji finansira Evropska unija a koji pruža podršku Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom i standardima EU u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i biosigurnosti. Ovaj projekat obezbediće veće mogućnosti za izvoz poljoprivrednih proizvoda i hrane na evropsko tržište. To će biti urađeno kroz poboljšanje politike zdravlja i dobrobiti životinja, smanjenjem rizika po zdravlje ljudi i životinja, kao i kroz. U RPK Kruševac održan je regionalni seminar na kome je predstavljen pomenuti projekat . Efikasna primena propisa o dobrobiti životinja zahteva povećanu svest, poboljšanu komunikaciju i saradnju sa relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući lokalne vlasti i organizacije civilnog društva. Biće pripremljene i sprovedene javne politike kako bi se zadovoljile raznovrsne potrebe različitih ciljnih publika.

Veterinarske službe će biti obučene za nove zakone koji su od značaja za njihov svakodnevni obim posla, a ostale zainteresovane strane, kao što su radnici klanica, prevoznici životinja, vlasnici životinja, će biti edukovani kroz povezane kampanje za informisanje o dobrobiti životinja. Projekat pomaže Upravi za veterinu u osnaživanju politika zdravlja životinja koje utiče na održivo stočarstvo u Srbiji“. Strategija kontrole bolesti životinja smanjiće rizike od prenošenja bolesti životinja na životinje i ljude. Unapređene biosigurnosne mere na farmama bolje će zaštititi objekte za životinje, a takođe će i podržati održivost poljoprivrede i zaštitu životne sredine.