PROJEKAT UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA I EU

U Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu danas je počelo sprovođenje novog programa pripreme za otpust i podrške nakon otpusta štićenika iz ove ustanove u sklopu projekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Evropske unije, vrednog 1,4 miliona evra.

Aktivnosti projekta “Poboljšanje kapaciteta zatvorske uprave u oblasti alternativnih sankcija postpenalne i zdravstvene zaštite” usmerene sun a unapređivanje sistema izvršenja krivičnih sankcija u Srbiji i usaglašavanje sa standardima EU. U sklopu tog Projekta u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu realizovaće se novi program, pripreme za otpust i podršku nakon odlaska štićenika iz ove ustanove, sa ciljem da se prekine lanac činjenja krivičnih dela i da se štićenici uspešno integrišu u društvenu zajednicu.