PREDLOG ZA IME KORIDORA – „Knez Lazar i Kneginja Milica“

Asocijacija za kulturu mira i toleranciju sa Muzejom mira bez zidova Kruševac, poslalo je predsedniku Republike Srbije predlog da ime budućeg autoputa Pojate – Preljina bude „KNEZ LAZAR I KNEGINjA MILICA“. Predlog prenosimo u celosti:

 

„Poštovani gospodine Predsedniče,
Ceneći Vaše ogromne napore i aktivnosti na obnovi i izgradnji kapitalne infrastrukture u Srbiji,kao i Vašu odanost izgradnji mira,tolerancije i stabilnosti Srbije,slobodni smo da Vam u ime Asocijacije za kulturu mira i tolerancije sa Muzejom mira bez zidova Kruševac,predložimo ,da se budući autoput Pojate-Preljina ,nazove imenom „Kneza Lazara i Kneginje Milice“.
Zašto to činimo:
Uvaženi Predsedniče Republike,
Možda Vaše istorijske ideje ove vrste,trpe otpor,ali su pravda istina i pravičnost na Vašoj strani.
Imajući u vidu istorijsku istinu,našu i vekovnu borbu za ideale pravde i mira,verujemo da je ideja Asocijacije na svom mestu i zbog toga što smo se večito branili i branimo od osvajača.
Stradalnički i državnički i mučenički život dvoje Srpskih srednjevekovnih vladara,uverili smo se da je njihova stradalnička borba bila uvek na delu, kada se radilo o biti ili ne biti Srpskog naroda.Što je i danas tako.
Kraj njihovog zemaljskog života uči nas,da se i u stradalništvu uvek moramo boroti za naše ideale pravde i morala.I to neizostavno.
Aktuelana društvena situacija,poziva nas na stradalničke živote naših državnika s molbom da nas osnaže na pragu mira,pravde i ideala.
Cenjeni gospodine Predsedniče,mi verujemo da ćete našu molbu prikuljučiti Vašoj državničkoj pažnji i zauzeti pravi stav kao konstitutivni elemenat idealima za koje se zalažete,borite i istrajavate.
Najsrdačniji pozdravi,
21.08.2019.g. ASOCIJACIJA ZA KULTURU MIRA I TOLERANCIJU
SA MUZEJOM MIRA BEZ ZIDOVA KRUŠEVAC
Generalni sekretar
Profesor dr Pavle B.Bubanja,redovni profesor Univerziteta“

 

U odgovoru, koji je stigao iz kabineta predsednika Republike Srbije stoji „predsednik Republike, prema Ustavu, nema ovlašćenja da postupa po ovom predlogu, ali da je predlog prosleđen Vladi Republike Srbije, sa molbom da nadležne službe sagledaju navode iz predloga“.