PREDAJE SE I ORUŽJE U LEGALNOM POSEDU

Prilikom dobijanja dozvole za oružje vlasnik će, pored određenih zdravstvenih, morati da ispuni i prostorno-tehničke uslove za čuvanje oružja, da ima sef pod ključem ili na šifru. Policija će proveravati na adresi da li postoje uslovi za čuvanje oružja. Ako uslovi nisu ispunjeni, oružje će biti oduzimano, a kazne će biti rigorozne.

Iz MUP-a podsećaju da svi koji žele da se oslobode oružja, mogu to da urade do 8. juna, bez ispitivanja porekla oružja i bilo kakve krivično-pravne odgovornosti. Građani su sagledali rizike koje nosi držanje oružja u kući, čak i oni koji imaju legalno oružje. 

Kada je reč o boravku dece u streljanama, važeći zakoni u Srbiji nisu predviđali starosnu granicu za odlazak u steljanu, ali se podrazumevalo da roditelji tamo ne vode decu. U naredna tri meseca Ministartva unutrašnjih poslova i pravde napraviće propise kojima će maloletnicima biti zabranjeno da ulaze u streljane i tamo imaju obuku za rukovanje oružjem. Ubuduće će apsolutno sve streljane biti kontrolisane. Posebno krivično delo biće za osobu koje omogućava maloletniku da dođe u posed oružja ili ga obučava, a bilo ko će moći da prijavi policiji ukoliko vidi dete od 10 godina u streljani.