POMOĆ U KUĆI U OPŠTINI RAŽANJ

Od 2007. do 2012. Socijalna usluga pomoć u kući za stara lica se u kontinuitetu sprovodila, a onda je usled nedostatka finansijskih sredstava, usluga gerontodomaćica ugašena. Uz pomoć donatorskih sredstava, a kroz različite projekte sa Evropskom Unijom, usluga „Pomoć u kući“ je ponovo zaživela. Danas 74 korisnika dobija porebnu Pomoć u kući. Projekat „Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj“ i saradnja sa delegacijom Evropske Unije i dva udruženja građanja, Sunčev zrak iz Ražnja i Evrokontakt iz Kruševca, započeti su sredinom prošle godine.